Nafarroako meteorologia eta klimatologia
Tenperatura mapak - Meteo Navarra

Tenperatura mapak


Mapa hauek azken 8 orduetako tenperaturak irudikatzen dituzte.
Mapen orduak eguzki ordutegiarekin bat datoz, gutxi gora behera.
Datuak ez daude egiaztatuta.

2021/08/02 13:30etako mapa (UTC ordua)
Kontaktua        Estekak        Lege abisua